Er zijn sportteams die permanent een sportpsycholoog aan hun begeleidingsstaf hebben toegevoegd. Binnen teams is het belangrijk alert te blijven op de mentale weerbaarheid van de leden van het team. Als sportpsycholoog hou ik me ook bezig met de dynamiek binnen sportteams. Hierbij kan je denken aan het stellen van gezamenlijke en individuele doelen, communicatie, de rolverdeling binnen het team en wedstrijdvoorbereiding en -nabeschouwing.

Met een team begin ik met een kennismaking. Na de kennismaking zal ik een aantal observaties doen, gesprekken voeren (individueel en gezamenlijk) en als ik het nodig vind kan ik vragenlijst laten invullen. Op basis van deze informatie stel ik een teamprofiel op. In dit profiel staan de sterke en verbeter punten van het team in het mentale aspect van de sport beschreven. Vanuit het teamprofiel zal ik een actieplan opstellen dat gebaseerd is op de verbeter punten.

De kosten voor een teamsessie zijn vanaf €100,- excl. BTW.